Lektura i pregled tekstova

Posljednji važan korak prije objavljivanja pismenog sadržaja je lektura i pregled teksta. Takvi sadržaji moraju biti, gramatički, stilski i pravopisno savršeni.

Ukoliko vaše trgovačko društvo već ima interno prevedene tekstove, oni vrlo često trebaju dodatni pregled radi gramatičke točnosti, uporabi pravih izraza, termina ili pak prijevoda idioma. To je vrlo važno za javni imidž Vas i trgovačkog društva. Na taj ćete način izbjeći pogrešne prijevode, pogreške u samom prijevodu, ‘lažne parove’, pogreške u pisanju,  sintaksi, stilu i gramatici.

Korekturom (lektura) i pregledom do besprijekornog / kvalitetnog / idealnog dokumenta

Moj cilj je svojim profesionalnim i stručnim pristupom osigurati točnost prijevoda bez obzira o vrsti dokumenta i njegovoj namjeni. Lektoriranjem ispravljamo jezične i stilske pogreške te ujedno korigiram o samu strukturu tekstualnih sadržaja. Na ovaj način umanjujem bilo kakvu mogućnost pojave gramatičkih grešaka, ispravka u odabiru riječi kao i poboljšanju stila pismenog sadržaja ovisno o namjeni.

Najčešće se navedena usluga koristi kod objavljivanja dokumenata, raznih prezentacija, članaka, reklamnih materijala te posebice kod znanstvenih i istraživačkih radova.

Ako imate nekih nedoumica i pitanja ili trebate uslugu lekture i pregleda tekstova na engleskom i hrvatskom jeziku, slobodno mi se obratite i osigurajte svom poslovanju kvalitetni sadržaj bez grešaka prikladan za određenu namjenu. Još jedan dodatni razlog za stjecanje povjerenja kod čitatelja i potencijalnih klijenata.

Kontaktirajte me

Trebate li uslugu pravnih prijevoda, prijevoda poslovnih tekstova, pregled i lekturu sadržaja, prevoditeljsku uslugu sadržaja za web stranice ili uslugu usmenog prevođenja slobodno me kontaktirajte na tihana.grzetic@gmail.com, telefonom na +385 91 588 1704 ili putem donje forme.

Moji partneri