Usmeno prevođenje

Ovisno o situaciji, usmeno sudsko prevođenje može biti konsekutivno, simultano ili šaptano. Kako bi usmeno prevođenje bilo što uspješnije, trebaju se otkloniti svi vanjski utjecaji koji mogu imati negativan utjecaj na sam proces prevođenja. Zato mi trebate dati na raspolaganje potrebne materijale kako bi se što bolje pripremili i izbjegli moguće komplikacije.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje koristi se najčešće kada je u pitanju manji broj ljudi (sastanak kod javnog bilježnika ili odvjetnika, intervjua za posao i sl.)....
Kod ovog tipa prevođenja, prevoditelj sluša govornika koji radi stanke, za čije vrijeme prevoditelj prevodi slušatelju temeljem zapisanih bilješki.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje namijenjeno je većoj skupini ljudi kao što su predavanja, konferencije ili kongresi. To je prevođenje u realnom vremenu...
Prevoditelj sluša govornika i prevodi slušatelju. Kod simultanog prevođenja potrebna je vještina istovremenog slušanja i prevođenja, kao i vrhunsko poznavanje stranog jezika, posebno stručne terminologije. Simultano prevođenje zahtjeva visoku koncentraciju te spada u najzahtjevniji oblik prevođenja. Prevoditelji rade u paru kako bi se mogli izmjenjivati u kraćim vremenskim intervalima. Za simultano prevođenje potrebna je oprema (mikrofon i slušalice).

Šaptani prijevod

Šaptani prijevod koristi se kada manjem broju sudionika treba prevoditi dok većina razumije...


Ako ne razumijete govornika, mi ćemo vam tiho na uho, bez ometanja, prevoditi sve što kaže. Ovo prevođenje odvija se bez korištenja ikakve konferencijske tehnike.

Izaberite onaj tip prijevoda koji najviše odgovara vašim potrebama. Kako bi pružili najbolju moguću kvalitetu prijevoda, potrebne su nam osnovne informacije o razgovoru, sudionicima, temi i slično. Stojimo vam na usluzi bez obzira na situaciju u kojoj vam treba prijevod. Bilo da se radi o konferencijama, skupovima, sastancima, prezentacijama, razgovorima, intervjuima ili nešto drugo. Zato, za komunikaciju bez nesporazuma i nejasnoća, obratite se s povjerenjem.

Kontaktirajte me za
usmeno prevođenje

Trebate li uslugu pravnih prijevoda, prijevoda poslovnih tekstova, pregled i lekturu sadržaja, prevoditeljsku uslugu sadržaja za web stranice ili uslugu usmenog prevođenja slobodno me kontaktirajte na tihana.grzetic@gmail.com, telefonom na +385 91 588 1704 ili putem donje forme.

Moji partneri

Pomorski fakultet Rijeka
HNK Rijeka
KvarnerCAD