Mitovi i zablude oko prevođenja

Myths and misconceptions about translation - Mitovi i zablude oko prevođenja

Kao i drugi poslovi i prevođenje se svakodnevno susreće s nizom mitova i zabluda. U nastavku teksta donosim vam neke od najčešćih.

Zabluda oko prevođenja br.1.: Prevoditelji su ljudi koji znaju strani jezik

Osoba koja tečno govori i piše neki strani jezik nije automatski i prevoditelj. Takva osoba može pomoći u privatnim situacijama (poput putovanja) kako bi pomogla nekome u snalaženju i razumijevanju stranog jezika. No, za poslovne potrebe ipak treba angažirati profesionalnog prevoditelja koji posjeduje specifična znanja i vještine. Prevoditelj nije osoba koja samo prevodi značenje neke riječi ili rečenice na drugi jezik (različitom od materinskog), nego prenosi značenje iz jednog jezika i kulture u drugi.

Također, ako osoba poznaje neki strani jezik na razini C2 ili je naučila strani jezik gledajući serije na TV-u to ne znači da se ona može nazivati prevoditeljem i da može raditi negdje kao prevoditelj. Takvu osobu čeka još mnogo posla i u smislu izobrazbe i stjecanja radnog iskustva.

Većina profesionalnih prevoditelja je visokoobrazovana i dodatno se usavršavala i obrazovala u prevođenju, lingvistici i nekom specijalnom području, tehnikama usmenog i pismenog prevođenja, te prevoditeljskim alatima. Dakako, ne zaboravimo dodati i iskustvo (kao npr. ja za pravne prijevode).

2. Većina prevoditelja prevodi knjige

Iako se knjige zaista prevode u velikom broju, one čine zapravo mali dio u sveukupnim uslugama prevođenja. Naime, najviše prijevoda ipak se obavlja za proizvodni sektor, ICT industriju, zdravstvene usluge, pravo i financije.

3. Prevođenje se obavlja brzo i lako

Da, prijevod se može obaviti brzo i lako ako je osoba dovoljno stručna i sposobna. No, svaka osoba ima svoje shvaćanje brzog i lakog, tako da se preporučuje da rokove prijevoda dogovorite sa svojim prevoditeljem. Svaki kvalitetan prijevod zahtijeva određeno vrijeme za izradu, ali i informatičku obradu u raznim informatičkim programima kako bi prevoditelj mogao isporučiti prijevod koji je istovjetan originalu i što sličniji izvorniku potrebno je napraviti određenu informatičku pripremu kako bi olakšali i ubrzali isporuku prijevoda.

Prevoditelji nisu grafički urednici, ali se trude isporučiti prijevod što sličniji originalu.  Primjerice, sami sebi ćete usporiti, poskupiti i otežati prijevod ako izvornik prevoditelju isporučite u obliku fotografije mobitelom. Katkad nije moguće u potpunosti da je prijevod grafički što sličniji originalu te se moraju napraviti određeni ustupci. To znači da prijevod koji dobijete možda neće vizualno odgovarati izvornom tekstu, ali će biti preveden po najvišem standardu kvalitete. Ako trebate nekoga za brz, stručan i kvalitetan prijevod možete me kontaktirati ovdje.

Stranke ponekad imaju nerealne zahtjeve poput prevođenja velike količine teksta od 200 str. preko vikenda, no treba imati na umu da tumač uvijek ima pravo otkloniti nerealan zahtjev za koji zna da ga nije moguće obaviti u tako kratkom roku, a osim navedenoga, rad vikendom, izvan radnog vremena i u slučaju hitnoća povećava cijenu za 50%.

4. Tumaču se tekstovi mogu dostaviti u bilo kojem formatu

Nastavno na prethodnu zabludu, postoji i zabluda da se tekstovi mogu dostaviti tumaču u bilo kojem formatu, pa čak i uslikani samo mobitelom (što često bude u uvjetima lošeg osvjetljenja i pored drugih stvari u kućanstvu). Zato se preporučuje da dokumente dostavite tumaču u formatu pogodnom za grafičku obradu i obradu kroz prevoditeljske alate. Tad je obrada brža, jednostavnija i za Vas povoljnija.

Do svojih dokumenata u današnje vrijeme možete vrlo jednostavno doći skeniranjem QR koda i putem sustava e-građani.

5. Sudski tumač radi na sudu i sucima prevodi tekstove

Stalni sudski tumači sudjeluju u postupku na sudu, ali ne na način da sjede pored suca i prevode mu dokumente, nego tumače odnosno prevode izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik (ili sa stranog jezika na drugi strani jezik) u slučaju kad se na sudu za to ukaže potreba.

Hrvatske institucije, sudovi, javni bilježnici, banke i dr. zahtijevaju pisani ovjereni prijevod određenog dokumenta ili njegovo usmeno tumačenje. Takav prijevod obavljaju ovlašteni prevoditelji, odnosno sudski tumači za određeni jezik koji svoj prijevod rade pod prisegom i ovjeravaju ga pečatom i potpisom.

6. Prevode se samo riječi

Još jedna zabluda oko prevođenja je ta da se prevode samo riječi, jedna po jedna. Da je to istina, onda ne bi postojala potreba za prevoditeljima, jer bi svatko mogao upisati riječ u Google translate i prevesti ju na bilo koji jezik.

Posao prevoditelja nije samo prevesti neku riječ, nego i cjelokupno značenje izraza, rečenica, a sve u skladu s jezikom i kulturom na koju prevode. Da bi to mogli, prevoditelji se trebaju stalno educirati, trebaju jako dobro poznavati jezika i kulturu na koji prevode kao i stalno vježbati svoju vještinu.

7. Prevoditelji samo stavljaju pečat, ne obraćaju pažnju na sadržaj

Prevoditelji nisu javni bilježnici, što znači da ne mogu uzeti komad papira i staviti svoj pečat i ovjeru. Ono po čemu se prevoditelji i sudski tumači razlikuju je upravo bavljenje tim sadržajem teksta na papiru.

Nadalje, klijenti ne mogu sami prevesti tekst i tražiti od prevoditelja i sudskog tumača da stave svoj pečat i ovjeru, zato što to zahtijeva i postupak kontrole, lekture i ispravaka, što također uzima mnogo vremena i truda i generalno, svakom prevoditelju je lakše, jednostavnije i brže samom prevesti tekst. Također, stranke ne mogu same prevesti tekst u Google translate-u i tražiti od prevoditelja i sudskog tumača da im on pregleda taj tekst, odradi lekturu i stavi pečat i ovjeru. Sudski tumač osobno odgovara za sve na što je stavio svoj pečat, potpis i ovjeru

Isto tako, kad je prijevod gotov, klijenti ga ne smiju mijenjati na svoju ruku, odnosno po vlastitom nahođenju.

8. Prevoditelji rade u Google translate-u

Zabluda oko prevođenja je i ta da se prevoditelji u svome radu služe s alatom kao što je Google translate. No, to nije istina. Prevoditelji su ljudi koji su se obrazovali za prevođenje i imaju širok spektar znanja i vještina koje su potrebne za kvalitetan i stručan prijevod, i gdje je to moguće, valjano prilagođen ciljanom tržištu.

Osim toga, prevoditelji ne pregledavaju tuđe prijevode, ne ispravljaju ih i sl. Svaki prevoditelj odgovoran je za svoj prijevod i jamči za svoju kvalitetu.

9. Prevoditelji mogu mijenjati sadržaj prilikom prevođenja, po željama klijenata

NE! Preinaka isprave ne samo da je nemoralan čin, nego je i kazneno djelo. Naime, prema članku 278. Kaznenog zakona propisane su kazne zatvora za krivotvorenje isprave do čak 5 godina:

Krivotvorenje isprave

Članak 278.

(1) Tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se tko obmane drugoga o sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka  počini glede javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Zablude oko prevođenja

10. Prevoditelji obavljaju cijeli postupak prijave studenata na Erasmus

Ne, prevoditelji mogu prevesti svu potrebnu dokumentaciju na željeni jezik. Mogu i uputiti na institucije koje je potrebno posjetiti za ishođenje potrebne dokumentacije, no tu njihova uloga prestaje. Prevoditelji nisu i ne mogu biti osobni mentori studentima ni drugim osoba koje se prijavljuju na razne strane programe, već trebaju prevesti potvrde, diplome i druge važne dokumente koji trebaju ovjeru.

11. Sudski tumači rade apostille isprave

Apostille izdaju općinski sudovi, a ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoji ugovor u smislu Haške Konvencije, tada je ispravu potrebno legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave. Sadržajem isprave i prijevodom istoga bavi se sudski tumač.

Za poslove legalizacije isprava u međunarodnom prometu (isprave izdane u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj, odnosno isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje će se upotrijebiti u inozemstvu) ovlašteni su i Ministarstvo vanjskih poslova, ali i hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi u inozemstvu.

Više o tome možete saznati na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ono što sudski tumač radi je prijevod kojeg mora ovjeriti, i to onaj sudski tumač koji je imenovan u županiji u kojoj se traži Apostille.

12. Usmeno i pismeno prevođenje se obavlja na jednak način

Velika zabluda oko prevođenja je ta da je usmeno i pismeno prevođenje zapravo jednako. Za usmeno prevođenje koristi se govor, a za pismeno pisanje. To su dvije različite vrste prijevoda, koje obavlja ista osoba. Za usmeno prevođenje nije dovoljno samo sjesti u kabinu, upaliti mikrofon i govoriti. Potrebna je detaljna priprema baš za tu specifičnu situaciju i klijenta (kao npr. proučavanje prezentacija, priprema specijaliziranog rječnika za tu svrhu, itd.) jer su teme jako specifične i zahtjevne (npr. pojmovi iz geodezije, pojmovi o vinima, o nafti i derivatima, pojmovi iz bankarstva, o zakonu o radu, itd.). Također, usmeno prevođenje zahtijeva sposobnost zadržavanja informacija u kratkotrajnom pamćenju i naučene i izbrušene vještine i tehnike pisanja bilješki koje im pomažu da se vrlo lako i pravovremeno prisjete specijalizirane terminologije.

S druge strane, pismeno prevođenje zahtjeva iznimnu vještinu pisanja i korištenja alata za računalno potpomognuto prevođenje.

13. Prevoditelji rade besplatno ili po cijeni za koju se dogovorite

Prevoditelji su ljudi koji žive od svog posla, imaju račune za plaćati kao i svi drugi, stoga bi bilo nerealno očekivati da svoje prijevode obavljaju besplatno. Oni mogu ponekad odraditi nešto pro bono, no to je iznimka, a ne pravilo. Svoje cijene prevoditelji i sudski tumači ne određuju po svojoj želji, nego je ona definirana Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Cijena prijevoda je 19,91 € po kartici teksta (1500 znakova) + 30% više ako je potrebna ovjera sudskog tumača, ne samo običan prijevod, odnosno ukupno 25,88 € po kartici.

Također, prevoditelji i sudski tumači ne posluju unutar ureda za besplatnu pravnu pomoć.

14. Strojno prevođenje će dovesti do ukidanja potrebe za ljudskim prevođenje

Neće. Strojno prevođenje dovodi do sve veće potrebe za ljudskim prevođenjem. Naime, koliko god tehnologija bila napredna, ona nikada neće imati ljudsku inteligenciju, nikada neće moći razumjeti i razmišljati kao živo biće, nikad neće moći u potpunosti zamijeniti čovjeka, može mu samo služiti kao pomoć. Jezik nije bio i nikada neće biti algoritam i prijevod uvijek zahtijeva ljudsku kontrolu. Umjetna inteligencija ne može imati personalizirani pristup jezičnoj prijevodnoj problematici niti može kulturološki prilagođavati izražaj i izričaj, niti osjetiti razlike u sinonimiji (nema apsolutne sinonimije), niti razumjeti polisemiju (višeznačnost riječi).  Budući da se ljudi u današnje vrijeme često služe s raznim servisima koji posjeduju umjetnu inteligenciju, tako i sve više uviđaju njihove greške i dolaze na “popravke” kod stvarnih, ljudskih prevoditelja, čime se zapravo gubi i vrijeme i novac.

15. Posao prevoditelja je sve manje tražen i sve je teže dobiti posao kao prevoditelj

Baš suprotno, u eri globalne ekonomije sve je veća potreba i potražnja za prevoditeljima. Prevode se privatni dokumenti i isprave, kao i sve potrebno za poslovne svrhe. Popis mojih usluga možete pronaći ovdje. Prevoditelji su uključeni u sve industrije i zato je njihova uloga iz dana u dan sve važnija. Oni su zaslužni za porast globalne ekonomije i bez njih se ne može zamisliti međunarodno poslovanje. Kvalitetni i stručni prevoditelji ističu se od svoje konkurencije, jer naglasak stavljaju na kvalitetno obavljen prijevod, a ne na druge parametre.

Kontaktirajte me:

Nadam se da vam je ovaj tekst pružio malo dublji uvid u mitove i zablude oko prevođenja s kojima se mi prevoditelji svakodnevno susrećemo. Ako trebate prevoditelja za privatne i poslovne svrhe kontaktirajte me ovdje.

tihana-grzetic-beljan-potpis
Sadržaj
Kontaktirajte me
Trebate li uslugu pravnih prijevoda, prijevoda poslovnih tekstova, pregled i lekturu sadržaja, prevoditeljsku uslugu sadržaja za web stranice ili uslugu usmenog prevođenja slobodno me kontaktirajte na tihana.grzetic@gmail.com, telefonom na +385 91 588 1704 ili putem donje forme.
Moji partneri
Pomorski fakultet Rijeka
HNK Rijeka
KvarnerCAD